Forside   Materialsalg   Om oss   Skogkurs   Linker   Galleri   Skogsentrepenør

Om oss

Startet sept 1999 med motormanuell tynning ”motorsag og traktor m/vinsj” da under navnet Malterudskogservice. November 2007 ble Pasvik Biovarme A/S etablert og alle tidligere aktiviteter drives vidre av Pasvik Biovarme A/S Erik Malterud er eier og sjåfør i Pasvik Biovarme A/S

Pasvik Biovarme A/S har i dag drift med 2 skogsmaskiner ”se maskinpark” en hogstmaskin TJ 1070D m/sjåfør Erik Malterud og en lastebærer TJ 1110C m/sjåfør Kenneth Løvberg.
I mellom skogsdriftene er sagbruk og høvling av trevirke prioriterte oppgaver. Saging av tømmer foregår med Wood Mizer bandsag og høvling med logosol P 260. Aktivitetene er lokalisert til Brattli i Pasvik.

Vis maskinpark>


               Telefon: 93 23 69 67   Adresse:  Brattli, 9910 Bjørnevatn    E-post: erik.malterud@pasvikbiovarme.no